Kvæg


LINDS sortiment til mælkeproducenterne er sammensat således, at vi stort set kan dække alle behov - og i mange tilfælde også har flere valgmuligheder.
Vi interesserer os meget for dyrenes produktion og sundhed, og derfor er goldkøer og småkalve altid i fokus. Vi har med vores lange tradition for salg til mælkeproducenter opbygget en omfattende viden og et solidt produktkendskab, det gør os til en seriøs og konstruktiv samhandelspartner.

Malke- og yverhygiejne

I 2007 indledte LINDS et samarbejde med NOVADAN, som indebærer eneforhandling til kvægbruget i Danmark. Vores styrke i dette samarbejde er udover vores tonnage – et fremragende produktsortiment, faglig rådgivning samt LINDS unikke distribution.

Mineraler

Vore kvægmineraler bliver produceret 100 km syd for grænsen hos SALVANA - en af Tysklands største producenter. SALVANA er kendt for sin innovative produktudvikling og en stærk fokusering på højt ydende malkekøer.

Vi kan endvidere tilbyde specialblandinger optimeret ud fra foderplanen eller ud fra specifikke krav der måtte stilles.

Læs mere om mineraler her          En kundes succeshistorie

Kickstart dine nykælvede med Lakt Start Drink

Mælkeerstatning

Vort mangeårige samarbejde med NUTRIFEED i Holland har givet os et solidt fundament i salget af mælkeerstatninger. Produktionen af mælkeerstatningerne sker på basis af frisk mælk fra moderselskabet CAMPINA-FRIESLAND, hvilket giver en meget høj ensartethed i råvaresammensætning og -kvalitet.
LINDS AS  |  Blüchersvej 3  |  7480 Vildbjerg  |  99 92 02 33  |  CVR: 21 90 66 89  |  mail@linds.dk